Zamów Spis treści

  Patronat honorowy:

  Rekomendacja:

Wzorce protokołów operacyjnych w chirurgii ogólnej i naczyniowej.

 

„Chirurdzy kochają operowanie, ale nikt nie lubi pracy papierkowej. Protokół operacyjny, zwany powszechnie opisem operacji, jest jednym z najważniejszych elementów dokumentacji medycznej, który jest sporządzany przez chirurga. Dokładne odnotowanie tego, co wydarzyło się w sali operacyjnej – jakie były wskazania, co stwierdzono, co wykonano, kto uczestniczył w operacji, jakich szwów i narzędzi użyto, jakie stwierdzono anomalie anatomiczne – jest podstawową umiejętnością, której chirurg musi się nauczyć…”

Jamal J. Hoballah
Carol E. H. Scott-Conner

Książka w zamyśle ma służyć chirurgom, jako pomoc w nauce zwięzłego i precyzyjnego opisywania zabiegów w szerokim spektrum procedur chirurgicznych. Stanowi podręczny i praktyczny przewodnik po typowych opisach zabiegów. Składa się z 226 rozdziałów – opisów zabiegów, niemal wyczerpując listę typowych operacji chirurgii ogólnej i naczyniowej. W tomach 1–3 znajdują się opisy zbiegów chirurgii ogólnej, a w tomach 4–5 chirurgii naczyniowej. Opis każdego zabiegu rozpoczyna się od rejestru wskazań do jego przeprowadzenia, obejmującego 95% wszystkich przypadków, w których dany zabieg się wykonuje. W dalszej kolejności zamieszona jest podstawowa procedura zabiegu przedstawiona krok po kroku, po której następuje lista możliwych opcjonalnych technik. Kolejnym elementem rozdziału jest spis potencjalnych komplikacji związanych z danym zabiegiem, a rozdział zamyka szablon wzorcowego opis zabiegu.

Publikacja, której przygotowania wydania polskiego podjęli się najwybitniejsi polscy chirurdzy, skierowana jest do chirurgów-praktyków, którzy na bazie zawartych w niej szablonów mogą stworzyć własne opisy zabiegów, odpowiadające ich osobistemu doświadczeniu. Może też być wykorzystana jako podręczny zbiór opisów podstawowych procedur i działań wykonywanych przy rzadziej przeprowadzanych zabiegach.

*z Przedmowy

Zobacz jak wygląda książka i pobierz przykładowy rozdział   

Harmonogram ukazywania się protokołów:

Chirurgia ogólna Chirurgia naczyniowa
Tom 1marzec 2015 r.
Tom 2maj 2015 r.
Tom 3czerwiec 2015 r.
Tom 4maj 2015 r.
Tom 5wrzesień 2015 r.

O Redaktorach naukowych wydania polskiego:

  • Mariusz Wyleżoł – Kierownik Kliniki Chirurgii WIML w Warszawie, Przewodniczący Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Konsultant Krajowy ds. obronności kraju w dziedzinie chirurgii ogólnej.
  • Paweł Lampe – Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego ŚUM, Przewodniczący Sekcji Chirurgii Trzustki Towarzystwa Chirurgów Polskich, Przewodniczący Komisji ds. nauki TChP.
  • Grzegorz Wallner – Kierownik II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego UM w Lublinie, Prezes TChP, Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii ogólnej.
  • Piotr Andziak – Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Blokiem Operacyjnym w CSK MSWiA w Warszawie, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii naczyniowej.